Sidor

måndag 8 oktober 2007

Argumentationsdag

Efter dagens lektion... förlåt, efter halva dagens lektion gick jag ner till Artisten (Högskolan för scen och musik) och fram till vaktmästarens dörr. Mitt kort var spärrat, och jag ville se till att det blev upplåst. Vaktmästaren menade dock att eftersom jag hade slutat på Musikhögskolan, så skulle mitt kort och mina nycklar återlämnas. Men det stämde inte med vad jag hade hört, nämligen att "slutet av min utbildning" skulle innebära när jag slutade vid Universitetet. Vaktmästaren menade att jag måste ha missförstått. Vi kom dock överens om att jag skulle kunna leta upp Studievägledaren Helena Wattström och be henne skicka ett mail till honom, så skulle han låsa upp kortet.

Sagt och gjort, jag gick upp för att leta upp Wattström, men på hennes dörr stod det att hon var på möte. Jag gick dit där mötet var, men det var låst och ingen verkade vara där. Så jag gick tillbaka, och då träffade jag den för ändamålet viktiga personen, Wattström, i trappan. Vi gick ner till vaktmästaren, och tillsammans ordnade vi det så det blev rätt. Nu kan jag gå och komma som jag vill i Artistens lokaler igen. Härligt.

Sen gick jag upp till Humanisten igen, och upp för trapporna. Där träffade jag först en studievägledare för institutionen Litteraturvetenskap, Carina Köre. Sedan pratade jag med nummer två i ordningen, en studievägledare vid Svenska Språket, Tore Otterup, och därefter nummer tre, en lärare vid Sv Språket, Hans Landkvist. Ämnet är mitt kommande integrerade examensarbete nästa vår. Jag pratade med Carina, Tore, Hans och Tore igen, sen var det klart.

Jag får som jag vill!

Nästa vår studerar jag vid institutionen för Svenska Språket, och första halvan löser jag språkvetenskapliga problem från vecka till vecka. Andra halvan av terminen skriver jag integrerat examensarbete, och det är ett ämne jag själv har valt.

Problemet som uppstod var att jag hamnar mitt emellan språkvetenskap och litteraturvetenskap, vilket gjorde att ingen av institutionerna verkade villiga att ta tag i mitt arbete.

Mitt examensarbete går ut på att jämföra kompositoriska begrepp, begrepp som förekommer i både musik och svenska. Jämförelsen går ut på att se likheter och skillnader beroende på i vilket sammanhang de förekommer, se deras funktioner för respektive kulturyttring och diskutera integrering av ämnena svenska och musik i den svenska gymnasieskolan. Ungefär så.

Mitt intresse svalnar vid Litteraturvetenskapströskeln. Jag har, som en klasskamrat till mig idag uttryckte det, tröttnat på att sätta små lappar i varje bok jag läser. Jag vill inte analysera texter och diskutera rätt/fel/genus/världsproblematik. Jag har nog av det i mitt eget huvud.

Jag har en intressetriangel som är mitt liv: komposition - svenska språket - musik. Jag är intresserad av det som skapar, inte det som redan är skapat. Jag är intresserad av hur man skapar, och hur det är skapat. Inte lika intresserad av varför det är skapat, eller kopplingarna man kan göra till samtid, dåtid, politiskt, socialt etc.

Jag är intresserad av detaljens bredd, inte helhetens detaljer.

Jag fick som jag ville. Jag argumenterade för att mitt arbete är snarare är inriktat på begreppsdiskussioner, inte litteraturanalyser. Litteraturvetenskapens Köre höll med mig. Svenska Språkets Otterup och Landkvist var osäkra, mest pga den där oväntade musikaliska touchen. Men till det tänker jag ta mig en bihandledare på Artisten, så det ska ju inte vara några problem.

Jag har gått med på att vara beredd på att anpassa mig till Svenska Språket, men det är en anpassning jag helt klart är beredd att göra. Hellre det än åt andra hållet, åt Litteraturvetenskapen. Jag är inte mycket för Litteraturanalyser och -historia - vilket är det vi håller på med just nu i skolan. Det var därför jag inte orkade med hela lektionen idag.

Nu ska jag anmäla mig inför nästa termin! Jag är lycklig!

Inga kommentarer:

Elvisthecomic.se

Elvisthecomic.se
Hur mycket är en kvinna värd? (Ser du inte vad det står? Kommentera i ett blogginlägg!)