Sidor

torsdag 15 september 2011

Det blir inte bättre

http://www.lararnasnyheter.se/eva-lis-siren/2011/09/14/regeringen-drar-tillbaka-lon-under-lararlyftet

Så, vi ska arbeta mer, och plugga mer, och vi får inga lönelyft och inga pluggpengar. Hur menar regeringen att detta ska gå till?

För de som inte orkar läsa artikeln står det att
Två tredjedelar av pengarna ska användas till att arrangera själva fortbildningen vid universitet och högskolor. Den resterande tredjedelen – en halv miljard fördelad på fyra år – ska utgå som stimulansbidrag till kommuner och friskolor.
Det kan låta mycket med en halv miljard, men för det första är det fördelat på fyra år, för det andra finns det ganska många kommuner och friskolor i vårt land.

Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande, menar att detta bekräftar att skolreformen är kraftigt underfinansierad.

Jag funderar främst över varför regeringen över huvud taget inte ens nämner lönelyft som ett alternativ i skolreformen.

Regeringen satsar på skolan - men var är lönelyftet?

http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/49/63/2ba15ffc.pdf

Det är bra att Regeringen satsar på skolan, förstås. Det satsas på:
  1. Karriärsutvecklingsreform
  2. Lärarlyftet II
  3. Yrkeslärare
  4. Kompetensutveckling för förskollärare och -chefer
Men var är lönen? Var är lönelyftet? Alla menar att lärare har för dåliga löner i relation till den ekonomiska utvecklingen och att vi borde ha mer. Var är regeringens satsning på lärarnas löner?

I pdf-filen ovan visas diagram på elevernas minskade kompetens i läsning, matematik och naturvetenskap. Det är den ökade andelen eget arbete som anses vara anledningen till försämrade resultat.

Antalet förstahandssökande till lärarutbildningarna i landet har också sjunkit. Så här står det i rapporten om det:
Det har inte funnits några utvecklingsmöjligheter i yrket. Den enda möjligheten att ”göra karriär” har varit att bli rektor. Lönerna har sjunkit i relation till andra jämförbara yrken och lönespridningen har varit liten, det vill säga en mycket kompetent lärare som har arbetat länge har inte kunnat få upp sin lön i särskilt hög grad jämfört med dem som är nya i yrket. När man jämför lönerna för högstadielärare som har varit yrkesaktiva i 15 år har de svenska lärarna bland de lägsta lönerna inom OECD. (Regeringkansliet, 2011-09-14)
Jaha. Sen står det inte mer.

Men vad tusan, gör någonting åt det där då! Om nu lönen erkänns vara låg, kan vi höja lönerna då? Kan vi kanske satsa lite pengar på det också? Kan vi inte göra det till första prioritet, istället för karrärsutvecklingen? Och hur mycket pengar har inte satsats på lärarlegitimationen, som kostar pengar att skaffa, om man överhuvudtaget kan skaffa den, utan att ett öre har avsatts till högre löner?

Jag börjar verkligen tröttna på regeringens vi-ska-inte-göra-som-folket-vill-mentalitet!

Elvisthecomic.se

Elvisthecomic.se
Hur mycket är en kvinna värd? (Ser du inte vad det står? Kommentera i ett blogginlägg!)