Sidor

måndag 25 februari 2008

Inlägg i Fria Ord, GP 25/2 2008

För Er som inte har GP eller missade mitt inlägg om skolan (i Fria Ord) den 25 februari citerar jag nedan mig själv:

Ökat självförtroende ger ökad kunskap

Replik till Kadir Meral 22 februari

Kadir Meral menar att för att få eleverna att komma till skolan, trivas och behandla varandra på ett bra sätt krävs att kunskapsmålen som politikerna beslutat om och elevernas egna mål stämmer överens, och att skolan ska ha en tilltalande skolmiljö, vara trygg och inneha arbetsro för att eleverna ska motiveras att överhuvudtaget komma dit.

Jag kan bara hålla med, men jag vill ställa en fråga kring dessa fakta: hur gör vi detta?

Jag upplever det som om skolpolitiken, vare sig den varit höger eller vänster, mest brytt sig om vilka betyg ungdomarna fått i skolan. Kunskaperna har varit siffror eller bokstäver på ett papper.

Jag menar dock att kunskaperna ska ökas med hjälp av ett annat perspektiv, nämligen det personliga utvecklandets perspektiv.

Jag tror nämligen att en av orsakerna till att skolan inte är en trygg plats för ungdomar är bristen på självförtroende och självkänsla hos många elever. Ju färre kunskapsmål som kan motivera eleverna, desto mindre självförtroende och självkänsla, eftersom de inte upplever att de förstår syftet och kanske känner sig dumma.

Ett sätt att nå en kunskapsförbättring i skolan är att skapa en trygg och tilltalande skolmiljö, precis som Meral föreslår. Jag föreslår dessutom ett perspektiv för att skapa detta, nämligen den personliga utvecklingen.

Satsar vi på att se våra elever, att tala med dem om deras person, deras inre, deras känslor, rädslor, mål, framtidsplaner och får dem att känna att det finns en enkel motivation att gå i skolan och hjälpas åt att trivas. Nämligen de själva.

Samhället måste inse att det inte är ett levande organ utan sina invånare. Det är invånarna som skapar det levande samhället. Utan levande invånare dör det långsamt, och ofta även smärtsamt. Invånarna i vårt samhälle måste se att varje person spelar roll för att samhället lever vidare och blir ett bra samhälle.

En trygg elev får bättre betyg och blir en bättre samhällsmedborgare än en elev som inte får hjälp att öka självförtroendet och självkänslan. Öka självförtroendet så ökar vi kunskaperna och betygen.

Christian Andersson
Lärarstudent

Inga kommentarer:

Elvisthecomic.se

Elvisthecomic.se
Hur mycket är en kvinna värd? (Ser du inte vad det står? Kommentera i ett blogginlägg!)